Søknadsberettiget støtte til medlemmer

Postet av Skedsmo Rideklubb den 19. Jun 2024

Vi ønsker å minne om at Skedsmo Rideklubb yter økonomisk støtte til våre medlemmer. I 2023 økte vi potten med midler til slik støtte til kr. 100.000,- Denne summen har vi videreført også for 2024. Det ble i 2023 utbetalt støtte både til deltakelse i mesterskap, internasjonale stevner og utdanning til teknisk personell. 

Det er forskjellige kriterier og muligheter for å søke støtte. Deltakelse til mesterskap som Nordisk, EM, VM eller andre stevner hvor rytter og hest representerer det norske landslaget støttes økonomisk av Skedsmo Rideklubb ved søknad. 

Skedsmo Rideklubb organiserer og tar ut ryttere til flere lagkonkurranser som KM, Lag NM og Norgesserien hvor klubben automatisk dekker startavgiften for de ryttere som deltar. Her er det bare å melde interesse, resten ordner vi. 

Det gis også rom for å søke støtte for den enkelte ekvipasje i hht andre eksempler på stevner i tabellen under. Listen er ikke uutømmelig, men gitt som eksempel. 

Det er selvfølgelig også mulig å sende en helt åpen søknad for behandling av styret. Særlig oppfordrer vi til å søke om midler for aktiviteter som fremmer klubbaktivitet og bredde. Det kan være temakvelder, helgetreninger eller arrangement tiltenkt en større gruppe medlemmer. Det er altså ingen begrensning i forhold til hva man kan søke om og alle søknader blir behandlet og vurdert i forhold til de midlene som er tilgjengelig. 

AktivitetKommentar
KM LagUttak i regi av klubben som dekker startavgift
Norgesserien lagUttak i regi av klubben som dekker startavgift
Lag NMUttak i regi av klubben som dekker startavgift
NM/INMVurdert ved søknad
LandsmesterskapVurdert ved søknad
Drammen Spring TourVurdert ved søknad
Norwegian Horse FestivalVurdert ved søknad
Oslo Horse ShowVurdert ved søknad
Internasjonalt EuropaVurdert ved søknad
Utdanning / Utdanning teknisk personellVurdert ved søknad
UTDRAG FRA SPORTSPLAN SOM LEGGES TIL GRUNN FOR VURDERING AV SØKNAD OM RYTTERSTØTTE:


  • Støtte gis kun til medlemmer som representerer Skedsmo rideklubb
  • Søknad skal være inne i god tid før stevnet, det kan ikke søkes for tidligere år
  • Det forventes at alle som får økonomisk støtte er gode forbilder og bidrar på klubbens dugnader og deler erfaringer fra arrangement med klubbens øvrige medlemmer. 
  • Søknader sendes til styret på mail: post@sked.no

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.