Skedsmo rideklubb ble stiftet i 1974.

Skedsmo rideklubb har tilhold på Sørum Fritidsgård i Lillestrøm, for sine treninger, konkurranser og rekruttarrangementer.

Sørum Fritidsgård eies av Skedsmo kommune. De ansatte har ansvaret for driften av gården, rideskolen og alle smådyrene.

Daglig leder på Sørum Fritidsgård er Elin Heistad.


Skedsmo rideklubb er en stor klubb og har over 323 medlemmer som er spredt over hele Romerike.

Skedsmo rideklubb er en aktiv klubb, med toppryttere både innen flere grener.

Skedsmo rideklubb samarbeider med Sørum Fritidsgård om sine rekruttarrangementer som hvert år gir et tilbud til de yngste i klubben.

Skedsmo rideklubb sitt styre finner dere oversikt på, under fane "styret"


Kontonummer: 1286.50.53620

Org.nr: 979915306