Hva er feltritt?

Feltritt er ryttersportens triatlon. Tre forskjellige øvelser på samme hest, på samme stevne. Her testes blant annet mot, tillit, utholdenhet og kontroll, samt rytterens hestekunnskap. 

Feltritt som konkurransegren består av tre forskjellige delprøver på ett og samme stevne; dressur, sprang og terrengprøve. Feltritt er krevende både for hest og rytter og fordrer solide basisferdigheter i både dressur- og sprangridning. God kondisjon, styrke og balanse for hest og rytter er avgjørende for å lykkes i feltritt.


Terrengbanen på Sørum Fritidsgård:

Sørum Fritidsgård er et attraktivt friluftsområde som benyttes av folk i alle aldrehele året, særlig folk i nærmiljøet. Når terrengbanen skulle utformes var detviktig for de involverte at det ble tenkt på bruken av området i ettertid. Det har derfor blitt bygget en temapark som går rundt hele jordet på gården og danner en natur- og kultursti for besøkende. 

Eventyrbroen er første temaplass på rundturen. Trollet er der og vokter alle som "tramper på min bro". nede ved Nesvika finnes det muligheter for å lese seg opp på fakta om Leiraelva og fiskeartene i den. Videre kommer man til de store tømmerstokkene. Nettopp tømmer og sagbruk har vært viktig for fremveksten av Lillestrømby, og ved dette hinderet kan man lese litt mer om denne historien. 

Turstien rundt "jordet" ligger i et våtmarksområde og skogtypene her tåler hyppige oversvømmelser. dette gjelder blant annet pilartene. Særlig mandelpil og kurvpil er spesielle og vanlige for vassdragene tilknyttet Øyeren. På litt tørrere grunn, men hvor det likevel er flom nesten årlig, vokser gråor.Her i området finnes mange insekter og ikke minst mygg! hva passer vel da bedre enn et eget utendørs myggmuseum? Museet har i fått tilvekst i form av tre kjememygger som danner et hinder i banen. 

Svanetoppen er også godt synlig i terrenget. I tillegg til å utgjøre hinder i banen, gir plassen også muligheter for god utsikt. Leiraelvas svinger har gjennom årenes løp dannet flere kroksjøer. Det nye vannhinderet har en form inspirert av kroksjøen Stilla som ligger rett nedenfor Svanetoppen. 

Flaggermusa er også på plass, toget har kommet og kanskje lander det et fly her en gang? 

Det skrives mye om vikinger i disse dager. Dette har gitt inspirasjon til et område med flere hinder fra denne tiden. Vikingene kommer og Torshammeren er på plass.Terrengbanen er utformet med mål om god sportslig aktivitet i forbindelse med det Nordiske mesterkapet i feltritt i 2016. Det har videre vært en ambisjon å utvikle banen i harmoni med området og for flere brukergrupper.

Vi ønsker alle en god tur i et grønt, rolig område, rett i utkanten av byen!