Rent Idrettslag - Antidopingpolicy

Skedsmo Rideklubb er sertifisert som Rent Idrettslag pr. 17.01.2020


Rent Idrettslag er et program fra Antidoping Norge – med Norges Idrettsforbund som samarbeidspartner. 


Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø. 

Skedsmo Rideklubbs handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak: 

  1. Gjennomføre foredrag med Antidoping Norge
  2. Publisere informasjon på nettside og i sosiale medier
  3. Henge opp Rent IL plakat i våre lokaler
  4. Ta standpunkt til bruk av kosttilskudd (relatert til utøver)

Status: 

  1. Foredrag vil bli gjennomført i begynnelsen av 2020 - avventer avklaring på dato fra Antidoping Norge
  2. Publisert
  3. Henges opp så snart materiell er mottatt
  4. Standpunkt: Idrettslaget skal ikke reklamere, selge eller oppfordre til bruk av kosttilskudd til utøver. (Behov for og bruk av kosttilskudd bør avklares i samråd med kvalifisert helsepersonell.)

Vi i Skedsmo Rideklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Vi i styret oppfordrer alle våre medlemmer til å klikke på linkene og lese innholdet på disse sidene. 

http://antidoping.no/

Er du aktiv utøver oppfordrer vi til å gjennomføre e-læringsprogrammet "Ren utøver" på antidoping.no Er du under 16 år, anbefaler vi å ta dette kurset med en foresatt. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. 

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver

Antidoping Norge har et samarbeid med Norges Rytterforbund (NRYF) når det gjelder testing av hest. Du kan lese mer om regelverket for hestesport på nettsidene til Norges Rytterforbund.

NRYFs antidopingregelverk for hest bygger på regelverket du finner her.