Klubbstallen 

Skedsmo rideklubb sin stall på Sørum Fritidsgård

 

Skedsmo rideklubb har siden 1987 driftet stall på Sørum fritidsgård med plass til 22 hester. Stallbygningen leies av Lillestrøm kommune.

Skedsmo Rideklubb har en ansatt som jobber hver ukedag, fòrer morgen og lunsj, samt slipper ut hestene. Alle hestene har egen luftegård.

Stallen er dugnadsdrevet. Oppstallørene fòrer kveld/helg i en hel uke, ca. 2 ganger i året. 

Det er også ca. 2 vakter på ridesenterets kafeteria i året (torsdager 17.00 – 19.30). 

Alle leietakere plikter også å bidra på dugnader som blir annonsert, samt stille som funksjonær på minimum 2 stevner i løpet av året som er arrangert i regi av Skedsmo rideklubb.

Sørum fritidsgård er et kommunalt drevet ridesenter rett i utkanten av Lillestrøm by. 

Det er oppvarmet ridehus på 20x40 meter, en stor utebane, en utebane på 20x60, samt en fin terrengbane.

Det er en målsetting å kunne tilby klubbens medlemmer oppstalling for å kunne være aktive i ryttersportens grener dressur, sprang og feltritt. Det er ikke anledning til å ha hingster på ridesenteret, og det er heller ikke tilrettelagt for å drive med kjøring.

 

Klubbstallens verdigrunnlag:

Den daglige aktiviteten i klubbstallen på Sørum fritidsgård skal utøves i tråd med Norges Rytterforbunds grunnverdier for aktivitet: 

glede – helse – fellesskap – «fair play» - god dyrevelferd. 

Skedsmo rideklubb, og dermed oppstallører i Klubbstallen, stiller seg også bak slagordet på Sørum fritidsgård som er: 

Gode dager med tre hestehoder i sentrum.                                  

Dette forutsetter at hver og èn gjør sitt for å bidra til et positivt fellesskap, slik at mennesker og dyr opplever gode dager på gården. Vi ønsker at alle oppstallører, hesteeiere og hestepassere skal oppleve et positivt og inkluderende stallmiljø, hvor god dyrevelferd for alle hestene kjennetegner den daglige driften. 

Stallreglementet er videre utarbeidet med stort fokus på sikkerhet, hva gjelder all håndtering og aktivitet med hest.

Hvordan søke plass i Klubbstallen

Medlemmer av Skedsmo rideklubb kan søke om stallplass i klubbstallen ved å sende en mail med litt informasjon om seg selv og hesten, alder, nivå, gren, aktivitet og ambisjoner.

Mailen sendes til:  klubbstallen@gmail.com

 

Tildeling av plass i Klubbstallen

Ved søknad om stallplass blir man satt opp på venteliste. Det er ett av medlemmene i Klubbstallkomiteen som til enhver tid er ansvarlig for ventelisten.

Når det blir ledig plass i klubbstallen, avgjør Klubbstallkomiteen hvem som skal tildeles plass etter følgende kriterier:

  • Medlemskap i Skedsmo rideklubb.
  • Aktiv i ryttersporten.
  • God klubbfølelse og engasjement i klubbens aktiviteter og arrangementer.
  • Forståelse for at Sørum fritidsgård er Skedsmo rideklubbs hovedarena for stevneavvikling og andre arrangementer i klubbens regi.
  • Gode referanser.
  • Datoen man ble satt opp på ventelisten vektlegges.
  • I utgangspunktet kun en boks per aktive rytter.
  • Det tas hensyn til alderssammensetning.

 

Pris for leie i Klubbstallen per 1. juni 2023

Stalleien er på kr. 5.500,- per måned. (I tillegg betales depostitum for 1 måneds stalleie og kr. 500,- for utlevering av nøkkel til stallen) Dette inkluderer 14 kg grovfòr, kraftfòr (Champion Energi eller Champion Havre). Og 3,5 trillebår-lass med flis per uke. Tomboks leien er på kr. 3.100,- per måned. (3600,- ved hest i boksen inntil en uke, deretter full stalleie) 


Følgende ekstratjenester kan kjøpes ved ledig kapasitet

Møkking: pr. dag (ved kapasitet) 80,- Fast avtale 600,- pr. mnd.

Klargjøring av for: kr. 50,- pr. dag - Fast avtale: kr. 300 pr. mnd.

Tilbud om belegg av/på i ukedager: pr. stk kr 10,- pr gang - Fast avtale: 2 stk kr 150,- pr måned/4 stk kr 300,- pr mnd

Høy utover 14 kg – kr. 130,- pr. kg/måned.

Flis utover 3,5 trillebårlass (normal trillebår) i uka – kr.  50,- pr. lass