Tilbud på profiltøy fra Skedsmo Rideklubb

Postet av Skedsmo Rideklubb den 1. Nov 2023

Skedsmo Rideklubb har fått et ekstraordinært tilskudd fra Kulturdepartementet via Idrettsforbundet. Dette tilskuddet er øremerket inkludering av barn og ungdom. 

Formålet med tilskuddet er å gi barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. 

Skedsmo Rideklubb har vedtatt å bruke noe av midlene til innkjøp av felles klubbutstyr som kan komme alle til gode, men vi ønsker også å tilby medlemstøy til redusert pris.

I forbindelse med at vi nå lanserer en ny profiljakke og vest fra Kingsland har vi laget et tidsbegrenset tilbud til alle medlemmer på både nyheter og eksisterende profiltøy med rideklubbens logo.  


Se vedlagte PDF fil for fullstendig tilbud og oversikt og ta kontakt om det er spørsmål.

Tilbud SKED.pdf


Bestilling sendes på mail til monica@sked.no eller mari@sked.no 

Frist for bestilling er 15. november

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.