Oppussing av Klubbstallen starter 5 Juli

Postet av Skedsmo Rideklubb den 21. Jun 2021

Total rehabilitering av Klubbstallen er nært forestående. Det har vært mange skjær i sjøen underveis og vi er enda ikke helt i havn. Det har sett mørkt ut, men ved hjelp av SISU Hest og Husdyr ser det nå ut som prosjektet kan gå sin gang og at "Vi kan realisere våre drømmer!"

Prosjektet starter 5. juli - da kommer SISU Hest og Husdyr for å starte med innvendige arbeider sammen med GP Elektro som står for det elektriske arbeidet.  

Det er en lenge etterlengtet oppussing som skal finnes sted. Den er også høyst nødvendig. Prosjektet med ny innredning var opprinnelig planlagt sommeren 2020, men pga en langvarig prosess med fornyelse av avtaler med Lillestrøm Kommune ble det utsatt til sommer 2021. 

Prosessen er enda ikke helt i mål med Lillestrøm Kommune. Vi har jobbet mot dette snart i 2 1/2 år. Saken om kommunal garanti skulle vært oppe før sommeren, men er nå først på agendaen til høsten. I og med at vi leier og ikke eier er vi avhengig av kommunal garanti for å få lån på 1,5 MNOK som er det som er vår forpliktelse gjennom leieavtalen. Prosjektet har i tillegg fått en vesentlig høyere prislapp enn hva vi har som øvre tak i vår avtale om leie av bygningen. Dette inkluderer bl.a ett nytt utvendig tak med en prislapp på nær 1 MNOK. Den totale prislappen for rehabilitering av bygget er på over 3 MNOK. Dette er selvfølgelig ikke noe Skedsmo Rideklubb skal bekoste og derfor er prosessen igjen forsinket fra kommunens side. Hele saken skal nå opp i kommunestyret etter sommeren. 

Vi har likevel valgt å starte opp med de planlagte innvendige arbeidene som er i henhold til avtalen vi har og de midlene vi skal ta opp i lån. Taket, som også skal skiftes, vil måtte vente på nødvendige vedtak i kommunen til høsten hvor også finansieringen av dette skal legges fram. Det skal søkes spillemidler, men vi er avhengig av at kommunen kan forskuttere dette. 

Skedsmo Rideklubb er heldigvis et godt driftet idrettslag og vi har noe oppsparte midler som vi kan benytte i påvente av at kommunen får behandlet saken. Likevel har vi ikke midler til å ta hele regningen på innvendige arbeider som er på totalt 1,8 MNOK. Heldigvis har vi gode samarbeidspartnere som stiller opp for oss og vi vil rette en stor takk til SISU Hest og Husdyr som faktisk gjør det mulig at vi kan sette igang som planlagt istedenfor å utsette nok en gang. Sammen har vi fått satt opp en finansieringsløsning inntil kommunen har gjort sine vedtak. 

Det er også startet en Spleis til inntekt for rehabiliteringen i Klubbstallen. Spleisen i seg selv har ikke hentet inn så mange kroner - men i dag fikk vi en hyggelig mail fra Sparebank1 Østlandet. De har gitt oss en gave på spleisen vår - 40.000,- Denne vil være synlig på spleisen om en dag eller tre og blir utbetalt når Spleisen avsluttes. Dette er takket være at dere - våre medlemmer har likt og delt denne spleisen når vi har bedt om det. Det nytter!! 


Spleisen har fortsatt noen dager igjen - vi håper at enda flere tar seg brydderiet med å dele denne med sine venner på Facebook. På Spleisen har du også mulighet til å støtte klubben gjennom å kjøpe en virtuell kaffe og vaffel. Kanskje har du kjente som pleier å handle i kiosken vår som nå er stengt? 

Link til Spleisen: https://spleis.no/177598 


For oppstallører i Klubbstallen vil det måtte påregnes ekstra dugnadstimer i forbindelse med oppussingen. Vi håper alle med tilknytning til Klubbstallen er motivert for å ta i ett tak. Det er mange som har jobbet ekstra hardt for at dette skal komme i mål - vi nærmer oss - og vi håper dere setter pris på det. 

Foreløpige planer og tidsskjema for arbeidene i klubbstallen: 

Fredag 2. - Søndag 4 juli – utflytting og tømming av bokser – DUGNAD

5. juli – demontering stallinnredning - SISU Hest og Husdyr

5. juli kveld eller 6. juli – tømming/klargjøring av stall etter demontering– DUGNAD

(6 eller) 7 juli Støping av betonggulv SISU Hest og Husdyr

10-11 demontering av ventilasjon og maling av stalltak DUGNAD

Montering av innredning, dører og vinduer - start 12 eller 13. juli SISU Hest og Husdyr

GP Elektro står for det elektriske og vil skifte ut alle lamper, varmeovner, samt sørge for nødvendig jording til innredning. 


Ved spørsmål - kontakt mari@sked.no 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.