Saksliste og dokumenter til årsmøte

Postet av Skedsmo Rideklubb den 17. Mar 2021

Vedlagt finner dere sakslisten til årsmøtet 25. mars 2021 og tilhørende dokumenter og linker i henhold til sakslisten.

Saksliste årsmøte Skedsmo Rideklubb 2021.pdf

Digitalt årsmøte: 

Årsmøtet vil avholdes digitalt på Teams. Vi vil derfor be alle som ønsker å delta om å melde seg på via 

eget arrangement for årsmøte på våre hjemmesider slik at vi har oversikt over stemmeberettigede: https://www.skedsmorideklubb.no/events/p/1000052735/arsmote---pamelding

Microsoft Teams-møte 

Bli med på PC-en eller mobilappen 

Klikk her for å bli med i møtet


Gjennomføring av digitalt årsmøte: 

Vi vil følge NIF sine anbefalinger vedrørende gjennomføring av digitale årsmøter ved bruk av Teams og benytter oss av den veileder som finnes på deres hjemmesider. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Vi ber dere gå igjennom dokumenter og saker til behandling før møtet. I tråd med idrettsforbundets veileder over og av hensyn til gjennomføringen av årsmøtet henstiller vi til at medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumenter om å oversende disse til styret på epost før årsmøtet. Man kan ikke avskjære spørsmål eller alternative forslag under årsmøtet, men kjennskap til dette på forhånd vil lette gjennomføringen for dirigenten og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. 

post@sked.no (Går til alle i sittende styre) eventuelt leder@sked.no 

Alt vil bli behandlet på årsmøtet som normalt. 

Saker til behandling:

Sak 6.1 Rehabilitering klubbstall - ny 10 års avtale med Lillestrøm Kommune - Fullmakt til nytt låneopptak

Rehabilitering av klubbstallen 2021.pdf

Prosjekt rehabilitering av klubbstall budsjett.pdf

Sak 6.2 Utvidelse av ridehus - fullmakt til prosjektering og videre arbeid

Prosjekt utvidelse av ridehus 2021.pdf


Årsberetninger fra styret, komiteer, ungdomsutvalg og stall 

Styrets og stallens årsberetning.pdf 

Årsberetning dressur 2020.pdf

Årsberetning feltritt 2020.pdf

Årsberetning for sprang 2020.pdf

Årsberetning for kjøring 2020.pdf

ÅRSBERETNING UNGDOMSUTVALGET 2020.pdf


Organisasjonsplan og valgkomiteens innstilling 

Organisasjonsplan Årsmøte 2021 valgkomiteens instilling.pdf


Regnskap og budsjett 

Resultatregnskap - 2020 avdeling Rideklubb(1) sammenlignet med budsjett 2020 og 2021.pdf

Resultatregnskap - 2020 avdeling Klubbstall(2) sammenlignet med budsjett 2020 og 2021.pdf

Balanse - per torsdag 31. desember 2020 sammenlignet med forrige år KOMPLETT.pdf

Resultatregnskap - 2020 sammenlignet med budsjett TOTAL IDRETTSLAG.pdf


Vel møtt! 

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.