Innkalling til årsmøte 2021

Postet av Skedsmo Rideklubb den 11. Feb 2021

A close up of a logo

Description automatically generatedA close up of a logo

Description automatically generated

Til medlemmene i Skedsmo Rideklubb

09.02.2021 Lillestrøm

 

 

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Rideklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Skedsmo Rideklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 11.03 kl 19.30 i Kantinen i Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm.

Årsmøte gjennomføres ihht til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26.02.2020 til leder@sked.no eller i post til Skedsmo Rideklubb, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skedsmorideklubb.no og på våre facebooksider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skedsmo Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skedsmo Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skedsmo Rideklubbs vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i styret i Skedsmo Rideklubb kontaktes på 975 55 798 eller leder@sked.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Skedsmo Rideklubb

 

NB: På grunn av usikkerheten rundt COVID19 og gjeldende smittevernstiltak som vil være gjeldende i mars, kan det være mulig at møtet må avholdes på Teams. Det vil også være mulig at vi må gjennomføre elektronisk påmelding. Vi vil komme tilbake til dette så snart som mulig. 

 Forslagsskjema finner du her: 

 forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-skedsmo rideklubb-2020.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.