Brenner du for Feltritt?

Postet av Skedsmo Rideklubb den 20. Jan 2021

Feltritt er en stor gren i Skedsmo Rideklubb og vi er kjent i hele Norge for vår fantastiske terrengbane og evne til å arrangere flotte stevner på Sørum. Det har vært spekulasjoner på FB sidene våre om at Skedsmo Rideklubb ikke skal satse på Feltritt. Dette medfører ikke riktighet - feltritt er en viktig del av vårt tilbud i Skedsmo Rideklubb på lik linje med de øvrige grenene. Terrengbanen på Sørum er en av de beste i landet og dette skal vi bygge videre på - både når det gjelder bredde og topp. 

Når det er sagt, så er det viktig å påpeke at feltritt er en krevende gren. Det er krevende å arrangere feltrittstevner og denne sporten krever flere hender og mer kapasitet enn de øvrige grenene. Det er med andre ord alltid behov for hjelpende hender. 2020 har vært et spesielt år hvor mange har måttet avlyse stevner og arrangementer har vært vanskelige å gjennomføre. Nå håper vi at 2021 skal åpne opp for å gjennomføre litt mer av de planlagte aktivitetene våre, også innen feltritt. Da trenger vi engasjerte medlemmer! 

Skedsmo Rideklubb har sportskomiteer for alle grener; dressur, sprang og feltritt. Vi har også en anleggskomite og ansvarlig for kiosk. Her er det engasjerte medlemmer som står i front for de aktiviteter som klubben tilbyr - både stevner, treninger, rekruttering og temakvelder. De utfører ikke selv alle oppgaver, men er ansvarlig for både ideer, planlegging og gjennomføring. Dette gjøres i samarbeid med styret i rideklubben og koordineres med daglig leder på Sørum Fritidsgård.  For feltritt er det også nødvendig å koordinere med komiteer for sprang og dressur, da feltritt berører hele vårt anlegg og involverer alle 3 grener. Her har man virkelig muligheten til å påvirke i egen klubb og gjøre en innsats for sporten. 

Brenner du for sporten og/eller har noe å bidra med for å opprettholde ett godt nivå på tilbudet innen feltritt i Skedsmo Rideklubb? Kanskje har du nye ideer om hvordan sporten kan utvikles i klubben? Er du en mor eller far til en aktiv rytter som har anledning til å bidra? Er det noe du savner fra klubben din? Nå har du sjansen...! Vi trenger deg! 

Vi har nå rom for flere medlemmer i feltrittskomiteen. (ønsker du å bidra i de andre grenene er det alltid rom for flere der også) Vi skal gjennomføre flere stevner i 2021 og har behov for engasjerte komiteemedlemmer. Alle som ønsker å gjøre en innsats og engasjere seg er velkomne. Følelsen av at du IKKE har noe å bidra med - den er feil. Her er alle bidrag velkomne! 

Send en mail til mari@sked.no eller jane@sked.no 

Feltrittskomiteen har sitt første møte allerede i dag kl. 18.30 (gjennomføres på Teams) hvor 2021 står på agendaen. Ønsker du å delta, er møtet åpent også for de som kan tenke seg å være med i kommiteen eller som bidragsyter innen feltritt forøvrig. Ta kontakt med mari@sked.no så får du tilsendt link til møtet. 

Den beste måten å påvirke sin egen klubbhverdag på er å være et aktivt medlem. Gjennom å være et aktivt medlem i feltrittskomiteen eller andre verv får du mulighet til å påvirke det som skjer i klubben og gjøre tilbudet vårt enda bedre for  våre medlemmer. 


Når det gjelder dressurkomite kan man ta kontakt med: Helene@sked.no

Når det gjelder sprangkomite kan man ta kontakt med: monica@sked.no 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.