Endelig - Ny avtale med Lillestrøm Kommune

Postet av Skedsmo Rideklubb den 8. Jan 2021

Skedsmo Rideklubb sin avtale med Lillestrøm Kommune (tidligere Skedsmo Kommune) gikk  ut 31.12.2019, Vi startet arbeidet mot ny avtale allerede i 2018. Både på grunn av kompleksiteten i antallet avtaler vi har hatt med kommunen og at avtalene ikke helt har vært klare eller fulgt opp slik de burde verken fra vår eller kommunens side har gjort dette omfattende. Særlig avtalen om driften av klubbstallen har vært delvis uklar, særlig da i forhold til klubbens økonomiske forpliktelser og kommunens eierskap og plikter.


Vi er nå veldig fornøyd med at vi endelig har fått på plass de nye avtalene for rideklubben. Det er vår hovedavtale som omhandler retten til bruk av Sørum Fritidsgård som vår hovedarena. Avtalen er signert for 10 år. Som en underavtale til denne er også leieavtalen for Klubbstallen fornyet for 10 år. Dette er en egen avtale som bygger på de samme prinsipper som tidligere avtale. Kort oppsummert har vi forpliktet oss til vedlikehold av bygget til en verdi av 1,5 mill, men vi har forhandlet fram et absolutt øvre tak på 2 mill. Det betyr at om det er kritiske vedlikeholdsbehov utover dette, vil kommunen ha ett ansvar for at bygget kan driftes til hestehold. Det er utarbeidet en matrise over hvilke vedlikeholdsbehov som skal prioriteres i avtaleperioden av rideklubben. Vi har allerede inngått avtale med SISU hest og utstyr om utbedringer i Klubbstallen i 2021. Dette er blant annet utskiftning av boksinnredning, vinduer, dører m.m. som har vært og er særdeles etterlengtet for klubbstallens oppstallører. Investeringer og vedlikehold i Klubbstallen skal fortsatt driftes over Klubbstallens eget driftsbudsjett og påvirker ikke rideklubbens økonomi eller tilbudet til andre medlemmer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.