Endringer i NIFs regelverk fra 1. januar 2020

Postet av Skedsmo Rideklubb den 5. Jan 2020

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin egen lov. I den forbindelse har styret sørget for å oppdatere Skedsmo Rideklubbs vedtekter slik at disse er i samsvar med den nye lovnormen.

Til informasjon så kreves det ikke et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret har anledning til å gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak og de nye vedtektene ble vedtatt 16.12.2019.  

Styret i Skedsmo Rideklubb informerer herved om at våre vedtekter er oppdatert og i samsvar med gjeldende lovnorm fra 01.01.2020. De oppdaterte vedtektene ligger ute på hjemmesiden under fanen Styret/vedtekter: http://skedsmorideklubb.no/p/32847/vedtekter 


Les gjerne mer om de endringer som er gjort på Nifs hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.