Godkjent Satsningsklubb!

Postet av Skedsmo Rideklubb den 24. Mar 2020

Logo satsingsklubb


Skedsmo Rideklubb er nå godkjent som Satsningsklubb gjennom NRYFs klubbsatsingsprogram. Dette er en gledelig nyhet i disse spesielle tider. Det har vært gjort en stor jobb i form av dokumentasjon av arbeidsformer, rutiner og styrearbeid. Mye er lagt ut på hjemmesidene, mens endel vil bli samlet til en klubbhåndbok. Dette er også et krav dersom man velger å gå videre og bli en veiviserklubb. 


Gratulerer til alle! 
0 Kommentar

Oppdatering Koronavirus

Postet av Skedsmo Rideklubb den 18. Mar 2020

Skedsmo Rideklubb følger helsemyndighetenes, idrettsforbundets og NRYF's føringer i den vanskelige koronasituasjonen. 

Vi følger nøye med på utviklingen og ny informasjon og pålegg som kommer, men for å holde deg oppdatert om de siste endringer og oppdateringer henviser vi til NRYF's hjemmesider: https://www.rytter.no/koronavirus/samleside-om-koronavirus 

Foreløpig er alle stevner og arrangement avlyst ut april, men vi gjør oppmerksom på at dette fortsatt kan endre seg.

Se vår aktivitetsplan under fanen Stevner for å se hvilke aktiviteter som blir berørt. 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge de anbefalinger og pålegg som helsemyndighetene har satt. 


0 Kommentar

Søndagens finalerunde i Sørum Cup dressur avlyses

Postet av Skedsmo Rideklubb den 11. Mar 2020

Skedsmo Rideklubb avlyser søndagens finale i Sørum Cup dressur etter innskjerpede rutiner rundt arrangement i Lillestrøm Kommune i forbindelse med det pågående Corona utbruddet. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for startende og funksjonærer, men vi forholder oss til de retningslinjer som myndighetene gir. De siste føringer fra Lillestrøm kommune er at arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales avlyst inntil videre. 

Skedsmo Rideklubb har i samarbeid med daglig leder på Sørum Fritidsgård blitt enige om at vi vurderer vårt stevne til å falle inn under disse kriteriene. Vi vil vurdere fortløpende øvrige arrangement og aktiviteter i dialog med Sørum Fritidsgård og de retningslinjer som kommunen og helsemyndighetene gir til enhver tid. 

Vi kommer tilbake til eventuelt muligheter for å gjennomføre siste runde ved en senere anledning. 
0 Kommentar

NB: årsmøtet flyttes til kafeen på Sørum FG

Postet av Skedsmo Rideklubb den 11. Mar 2020


Årsmøtet i rideklubben flyttes til kafeen på Sørum fritidsgård. Samme tid: 1930

Beklager sen beskjed, men håper alle kan bidra til å spre ordet👍

Vel møtt! 


0 Kommentar

Årsmøtet gjennomføres som planlagt

Postet av Skedsmo Rideklubb den 11. Mar 2020

Skedsmo Rideklubb vil gjennomføre sitt årsmøte i kveld som planlagt. 

Med tanke på den situasjonen vi har med pågående utbrudd av Koronavirus forholder vi oss til NIF sine anbefalinger som er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Disse ble i går oppskalert ytterligere. 


Nødvendig informasjon og forholdsregler for alle finnes her: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/ 

Mer info finnes også på FHI sine hjemmesider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/  

Vi ber om at samtlige deltakere følger de råd som er gitt av helsemyndighetene og NIF og minner samtidig om de viktigste forebyggende tiltakene. 

Forebyggende råd:

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer. 
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
  • Dersom du føler deg syk, har vært i et område med utbredt spredning av koronaviruset de siste 14 dagene eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene, bør du holde deg hjemme. 


Vi 


0 Kommentar

Saksliste og dokumenter til årsmøte

Postet av Skedsmo Rideklubb den 4. Mar 2020

Vedlagt finner dere sakslisten til årsmøtet 11. mars 2020.

Saksliste årsmøte Skedsmo Rideklubb 2020.pdf


I henhold til sakslisten vedlegges også tilhørende dokumenter: 

Årsberetninger fra styret, komiteer, ungdomsutvalg og stall

Styrets beretning Skedsmo Rideklubb 2019.pdf

Årsberetning dressur skedsmo rideklubb 2019.pdf

Årsberetning Feltritt Skedsmo Rideklubb 2019.pdf

Årsberetning for sprang Skedsmo Rideklubb 2019.pdf

Årsberetning Kjøring Skedsmo Rideklubb 2019.pdf

Årsberetning for ungdomsutvalget Skedsmo Rideklubb 2019.pdf

Årsberetning Klubbstallen Skedsmo Rideklubb 2019.pdf


Organisasjonsplan og valgkomiteens innstilling

Organisasjonsplan årsmøte 2020 inkl valgkomiteens instilling.pdf


Regnskap og budsjett

Resultatregnskap - 2019 avdeling Rideklubb(1) med budsjett 2020.pdf

Resultatregnskap - 2019 avdeling Klubbstall(2) med budsjett 2020.pdf

Balanse - per 31.12. 2019.pdf


Vel møtt!

Styret0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline