Sørum Cup 1- runde

Postet av Skedsmo Rideklubb den 19. Jan 2021

Det var tidlig klart etter regjeringens innskjerpinger etter nyttår at vi ikke kunne gjennomføre 1. runde av Sørum Cup sprang som var planlagt 10. januar. Nå er også den planlagte 1. runden i dressur avlyst etter at det fortsatt er restriksjoner på å gjennomføre slike arrangement og stevner. 0 Kommentar

Endelig - Ny avtale med Lillestrøm Kommune

Postet av Skedsmo Rideklubb den 8. Jan 2021

Skedsmo Rideklubb sin avtale med Lillestrøm Kommune (tidligere Skedsmo Kommune) gikk  ut 31.12.2019, Vi startet arbeidet mot ny avtale allerede i 2018. Både på grunn av kompleksiteten i antallet avtaler vi har hatt med kommunen og at avtalene ikke helt har vært klare eller fulgt opp slik de burde verken fra vår eller kommunens side har gjort dette omfattende. Særlig avtalen om driften av klubbstallen har vært delvis uklar, særlig da i forhold til klubbens økonomiske forpliktelser og kommunens eierskap og plikter.


Vi er nå veldig fornøyd med at vi endelig har fått på plass de nye avtalene for rideklubben. Det er vår hovedavtale som omhandler retten til bruk av Sørum Fritidsgård som vår hovedarena. Avtalen er signert for 10 år. Som en underavtale til denne er også leieavtalen for Klubbstallen fornyet for 10 år. Dette er en egen avtale som bygger på de samme prinsipper som tidligere avtale. Kort oppsummert har vi forpliktet oss til vedlikehold av bygget til en verdi av 1,5 mill, men vi har forhandlet fram et absolutt øvre tak på 2 mill. Det betyr at om det er kritiske vedlikeholdsbehov utover dette, vil kommunen ha ett ansvar for at bygget kan driftes til hestehold. Det er utarbeidet en matrise over hvilke vedlikeholdsbehov som skal prioriteres i avtaleperioden av rideklubben. Vi har allerede inngått avtale med SISU hest og utstyr om utbedringer i Klubbstallen i 2021. Dette er blant annet utskiftning av boksinnredning, vinduer, dører m.m. som har vært og er særdeles etterlengtet for klubbstallens oppstallører. Investeringer og vedlikehold i Klubbstallen skal fortsatt driftes over Klubbstallens eget driftsbudsjett og påvirker ikke rideklubbens økonomi eller tilbudet til andre medlemmer.


0 Kommentar

Nye tiltak i forhold til COVID19 Lillestrøm Kommune

Postet av Skedsmo Rideklubb den 8. Jan 2021

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune i dag at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. Utendørs aktivitet kan kun gjennomføres med god avstand.

 Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.


0 Kommentar

Ny bunn på plass

Postet av Skedsmo Rideklubb den 18. Des 2020

Da er endelig bunnen i ridehuset byttet ut med ny! Det blir så bra!


Nå kan sesongen 2021 starteBare en ørliten pust i bakken i jula, så håper vi at vi kan sette igang! 


Takk til alle de som har bidratt, ikke minst vår eminente sponsor Jakhelln Gruppen som stiller med maskiner og ordentlig power så vi får jobben gjort! Takk også til venneforeningen som også bidrar økonomisk. 


Image Caption

 


0 Kommentar

Årets julegave til Skedsmo rideklubb?

Postet av Skedsmo Rideklubb den 9. Des 2020

Tidligere i høst hadde vi besøk av Romerikes blad som lagde en artikkel om behovet for utvidelse av anlegget på Sørum og hvordan klubben og venneforeningen i over 20 år har jobbet for å få dette på prioritert liste i kommunen. I lys av det pågående arbeidet med ny Temaplan for idrett og friluftsliv i nye Lillestrøm kommune var dette igjen aktuelt. 

Skedsmo Rideklubb hadde nok en gang spilt inn utvidelse av ridehuset som et behov fra klubben sin side ( i tillegg til behov for enda ett ridehus og utvidelse av terrengbanen) I høringsutkastet som ble lagt fram i oktober havnet vi derimot nok en gang på uprioritert liste. 

Romerikes blad fortalte historien om Skedsmo Rideklubb, ønsket vårt om å utvide ridehuset for å kunne gi et tilbud til alle som ønsker det og ikke minst holde på medlemmene våre. At vi igjen var skuffa over å ikke bli prioritert. Håpet som forsvant... 

Mister medlemmer til andre klubber på grunn av trangt anlegg: – Vi sitter med et bygg som er utdatert

RIDEHUS: Leder for Skedsmo rideklubb, Marit Jakhelln, forteller at de trenger større plass. – Vi mister medlemmer til andre klubber, som har et bedre tilbud, sier hun.

Men slaget var ikke helt tapt.... Temaplanen var ute på høring. I høringsprosessen ble det jobbet intenst og iherdig fra de sentrale brukergruppene på Sørum Fritidsgård; Venneforeningen, Stallgjengen og Skedsmo Rideklubb. Alle har sendt sine tilsvar til utkastet. Det har vært møter med politikere, Lillestrøm idrettsråd, utarbeidet tilsvar på utkastet. Ja til og med president Tore Sannum i rytterforbundet stilte opp  i møte med Lillestrøm idrettsråd i Skedsmohallen for å støtte oss i vår jobb for å overtale dem til å prioritere oss - Nå kan det se ut som vi vinner fram! 

"Idrettsrådet mener Skedsmo Rideklubb sitt ønske om en utvidelse av dagens ridehall (trinn 1 i forslaget) bør inn på prioritert liste over mindre kostnadskrevende anlegg. Dette har over lang tid vært skissert som et ønske fra Skedsmo Rideklubb og Sørum Fritidsgård, samt at det legges opp til en stor grad av egenfinansiering i prosjektet som begrenser kostnadene for kommunen. Videre ber Idrettsrådet kommunen vurdere å avsette større andel av Sørumjordet til Skedsmo Rideklubb slik at faste terrengløyper kan etableres samtidig som forproduksjonen opprettholdes"

"Kommentar fra kommunedirektøren: Kommunedirektøren er enig med Skedsmo Rideklubb om at det er behov for utvidelse av anlegg på Sørum Fritidsgård. Anleggsprosjektene deles opp i tre deler og innarbeides i planen. Ny ridehall er i høringsutkastet satt på uprioritert liste kap 6.4. Kommunedirektøren foreslår etter ny vurdering i samråd med Lillestrøm Idrettsråd at utvidelse av eksisterende ridehall gis prioritet 9 i kap 6.2. Terrengridebane og ny ridehall settes på uprioritert liste kap 6.4. "

Dette ble senere behandlet og vedtatt i hovedutvalget for kultur i slutten av november og nå er det også vedtatt i Formanskapet. Nå gjenstår kun endelig behandling i Kommunestyret. 

Romerikes blad har igjen kontaktet oss og laget en ny artikkel - denne gangen med en hyggeligere vinkling. Årets julegave: Etter 20 års jobb kan det se ut til at vi får utvidelse av ridehuset på prioritert liste i kommunen. Det betyr at det blir mulig å realisere drømmen vi har hatt i så mange år. Planen legger føringer for hvilke anlegg som skal realiseres i kommunen fram til 2024. 

I over 20 år har de jobbet for å utvide anlegget - Nå kan det bli en realitet: - Dette var en fin julegave!

Når vi nå har kommet oss gjennom nåløyet i kommunen - forbi fotballhaller og kunstgressbaner, kampsportsenter og turnhaller... så gjenstår selvfølgelig mye. Både planlegging, finansiering og prosjektering. Vi har oppfylt mange av våre drømmer, men dette er jo en drøm vi egentlig ikke helt har trodd at kom til å bli oppfylt... Nå er vi der. 

Vi tar ikke seieren på forskudd, men håper og tror at siste instans er en formalitet og at vi nå kan glede oss over å kunne planlegge utvidelse av ridehus på Sørum Fritidsgård slik at vi kan tilby våre medlemmer bedre og bredere aktiviteter, bedre stevner (uten puljevis oppvarming) og ikke minst treninger hvor flere som ønsker det kan få plass. 

Artiklene kan du lese her om du har tilgang til RB: https://www.mittlillestrom.no/sok?query=s%C3%B8rum+fritidsg%C3%A5rd

Følg med på kommunens sider - 16.12.2020 skal planen sluttbehandles i kommunestyret. 

https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/200496?agendaItemId=202672

Takk til alle som står på for Skedsmo Rideklubb

Best fra bredde til topp! 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline