Male eller pusse opp hjemme? støtt klubben samtidig

Postet av Skedsmo Rideklubb den 28. Jan 2021

Kjære Skedsmo Rideklubb

Som følge av de nye restriksjonene vedtatt 23.01 har vi måttet lukke våre butikker i Oslo området inntil videre. Se hvilke butikker det gjelder her.

Nettbutikken vår er selvfølgelig åpen 24/7 og man kan fortsatt støtte foreningen i sitt hjerte ved å handle på nett.

Ikke glem å bruke koden under som gir 20% rabatt,
 mens 5% går direkte til Skedsmo Rideklubb 
💚

 
FA891710

 

 

Ring og Hent 

Det er enkelt og trygt å handle hos Flügger:

  • Ring til din lokale Flügger og bestill varer til henting
  • En Flügger medarbeider guider og veileder deg slik at du får med deg nøyaktig det du trenger til prosjektet ditt
  • Informer om at du vil sette kjøpet på Skedsmo Rideklubb for å få 20% rabatt
  • Betaling skjer kontaktløst og sikkert via Vipps
  • Varerne klargjøres i butikken
  • Hent varene til avtalt tidspunkt, og vis frem Vipps kvittering ved henting

Når du henter varene, ber vi deg om å:

  • Kun la 1 person hente bestillingen i butikken (hvis mulig)
  • Holde minst 2 meter avstand til andre kunder og medarbeidere når du henter varene
  • Følge kommunikasjonen og vente på instrukser fra medarbeiderne i butikken
  • Vise ekstra hensyn og tålmodighet både til medarbeiderne og andre kunder

Her finner du listen over Flügger butikker som du kan ringe for å bestille varer, betale med Vipps og hente de i butikken.

 

 

Har du spørsmål?
Har du spørsmål, trenger hjelp eller rådgivning når du skal handle på nett? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi tilbyr rask hjelp på e-post: fluggerandelen@flugger.com.

De beste hilsener fra Flügger Andelen 
💚0 Kommentar

Nitteberg Bil

Postet av Skedsmo Rideklubb den 21. Jan 2021

Nitteberg Bil er med som klassesponsor under NM Feltritt og som samarbeidspartner til Skedsmo Rideklubb.


0 Kommentar

Sisu Hest & Husdyr ny sponsor i 2021

Postet av Skedsmo Rideklubb den 21. Jan 2021

Sisu Hest & Husdyr på Kløfta går inn som sponsor og samarbeidspartner til Skedsmo Rideklubb i 2021. I forbindelse med at de skal utbedre Klubbstallen går de inn som Sølvsponsor til klubben. I tillegg til dette har de også gått inn som hovedsponsor til Sørum Cup 2021 som da er "sponset av Sisu". Sisu Hest & Husdyr er også en god samarbeidspartner som vi benytter for å innhente kompetanse og hjelp til både stall og ridehus/anlegg. 


0 Kommentar

Brenner du for Feltritt?

Postet av Skedsmo Rideklubb den 20. Jan 2021

Feltritt er en stor gren i Skedsmo Rideklubb og vi er kjent i hele Norge for vår fantastiske terrengbane og evne til å arrangere flotte stevner på Sørum. Det har vært spekulasjoner på FB sidene våre om at Skedsmo Rideklubb ikke skal satse på Feltritt. Dette medfører ikke riktighet - feltritt er en viktig del av vårt tilbud i Skedsmo Rideklubb på lik linje med de øvrige grenene. Terrengbanen på Sørum er en av de beste i landet og dette skal vi bygge videre på - både når det gjelder bredde og topp. 

Når det er sagt, så er det viktig å påpeke at feltritt er en krevende gren. Det er krevende å arrangere feltrittstevner og denne sporten krever flere hender og mer kapasitet enn de øvrige grenene. Det er med andre ord alltid behov for hjelpende hender. 2020 har vært et spesielt år hvor mange har måttet avlyse stevner og arrangementer har vært vanskelige å gjennomføre. Nå håper vi at 2021 skal åpne opp for å gjennomføre litt mer av de planlagte aktivitetene våre, også innen feltritt. Da trenger vi engasjerte medlemmer! 

Skedsmo Rideklubb har sportskomiteer for alle grener; dressur, sprang og feltritt. Vi har også en anleggskomite og ansvarlig for kiosk. Her er det engasjerte medlemmer som står i front for de aktiviteter som klubben tilbyr - både stevner, treninger, rekruttering og temakvelder. De utfører ikke selv alle oppgaver, men er ansvarlig for både ideer, planlegging og gjennomføring. Dette gjøres i samarbeid med styret i rideklubben og koordineres med daglig leder på Sørum Fritidsgård.  For feltritt er det også nødvendig å koordinere med komiteer for sprang og dressur, da feltritt berører hele vårt anlegg og involverer alle 3 grener. Her har man virkelig muligheten til å påvirke i egen klubb og gjøre en innsats for sporten. 

Brenner du for sporten og/eller har noe å bidra med for å opprettholde ett godt nivå på tilbudet innen feltritt i Skedsmo Rideklubb? Kanskje har du nye ideer om hvordan sporten kan utvikles i klubben? Er du en mor eller far til en aktiv rytter som har anledning til å bidra? Er det noe du savner fra klubben din? Nå har du sjansen...! Vi trenger deg! 

Vi har nå rom for flere medlemmer i feltrittskomiteen. (ønsker du å bidra i de andre grenene er det alltid rom for flere der også) Vi skal gjennomføre flere stevner i 2021 og har behov for engasjerte komiteemedlemmer. Alle som ønsker å gjøre en innsats og engasjere seg er velkomne. Følelsen av at du IKKE har noe å bidra med - den er feil. Her er alle bidrag velkomne! 

Send en mail til mari@sked.no eller jane@sked.no 

Feltrittskomiteen har sitt første møte allerede i dag kl. 18.30 (gjennomføres på Teams) hvor 2021 står på agendaen. Ønsker du å delta, er møtet åpent også for de som kan tenke seg å være med i kommiteen eller som bidragsyter innen feltritt forøvrig. Ta kontakt med mari@sked.no så får du tilsendt link til møtet. 

Den beste måten å påvirke sin egen klubbhverdag på er å være et aktivt medlem. Gjennom å være et aktivt medlem i feltrittskomiteen eller andre verv får du mulighet til å påvirke det som skjer i klubben og gjøre tilbudet vårt enda bedre for  våre medlemmer. 


Når det gjelder dressurkomite kan man ta kontakt med: Helene@sked.no

Når det gjelder sprangkomite kan man ta kontakt med: monica@sked.no 


0 Kommentar

Sørum Cup 1- runde

Postet av Skedsmo Rideklubb den 19. Jan 2021

Det var tidlig klart etter regjeringens innskjerpinger etter nyttår at vi ikke kunne gjennomføre 1. runde av Sørum Cup sprang som var planlagt 10. januar. Nå er også den planlagte 1. runden i dressur avlyst etter at det fortsatt er restriksjoner på å gjennomføre slike arrangement og stevner. 0 Kommentar

Endelig - Ny avtale med Lillestrøm Kommune

Postet av Skedsmo Rideklubb den 8. Jan 2021

Skedsmo Rideklubb sin avtale med Lillestrøm Kommune (tidligere Skedsmo Kommune) gikk  ut 31.12.2019, Vi startet arbeidet mot ny avtale allerede i 2018. Både på grunn av kompleksiteten i antallet avtaler vi har hatt med kommunen og at avtalene ikke helt har vært klare eller fulgt opp slik de burde verken fra vår eller kommunens side har gjort dette omfattende. Særlig avtalen om driften av klubbstallen har vært delvis uklar, særlig da i forhold til klubbens økonomiske forpliktelser og kommunens eierskap og plikter.


Vi er nå veldig fornøyd med at vi endelig har fått på plass de nye avtalene for rideklubben. Det er vår hovedavtale som omhandler retten til bruk av Sørum Fritidsgård som vår hovedarena. Avtalen er signert for 10 år. Som en underavtale til denne er også leieavtalen for Klubbstallen fornyet for 10 år. Dette er en egen avtale som bygger på de samme prinsipper som tidligere avtale. Kort oppsummert har vi forpliktet oss til vedlikehold av bygget til en verdi av 1,5 mill, men vi har forhandlet fram et absolutt øvre tak på 2 mill. Det betyr at om det er kritiske vedlikeholdsbehov utover dette, vil kommunen ha ett ansvar for at bygget kan driftes til hestehold. Det er utarbeidet en matrise over hvilke vedlikeholdsbehov som skal prioriteres i avtaleperioden av rideklubben. Vi har allerede inngått avtale med SISU hest og utstyr om utbedringer i Klubbstallen i 2021. Dette er blant annet utskiftning av boksinnredning, vinduer, dører m.m. som har vært og er særdeles etterlengtet for klubbstallens oppstallører. Investeringer og vedlikehold i Klubbstallen skal fortsatt driftes over Klubbstallens eget driftsbudsjett og påvirker ikke rideklubbens økonomi eller tilbudet til andre medlemmer.


0 Kommentar

Nye tiltak i forhold til COVID19 Lillestrøm Kommune

Postet av Skedsmo Rideklubb den 8. Jan 2021

Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak vedtok Formannskapet i Lillestrøm kommune i dag at det ikke lenger er lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. Utendørs aktivitet kan kun gjennomføres med god avstand.

 Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline